HROMOSVODY

KLASICKÉ HROMOSVODY

Opravy, montáže a revize

(rodinné domy, obytné domy, panelové domy, komerční objekty)
Používáme materiály: FeZn, AIMgSi, Cu.

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, která znemožní průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnicí soustavy. Podle doporučení EN 61024-1 je možné použít elektrogeometrický model pro vyšetření ochranného prostoru. Tento model spolu se stanovením ochranné hladiny, do které objekt spadá, pomáhá zajistit maximální spolehlivost a určuje charakteristické vlastnosti jímací soustavy, jako jsou rozměry ok mříže, vzdálenosti svodů, ochranné úhly tyčových jímačů atd.

Takto navržený hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozivním vlivům okolního prostředí. V České republice je nejrozšířenějším materiálem žárově pozinkovaná ocel. Bohužel její životnost se díky znečištění ovzduší a dalším nepříznivým vlivům neustále zkracuje. Z toho důvodu i životnost soustavy hromosvodu z pozinkovaných prvků klesá.

Proto zavádíme na náš trh i jiné, méně tradiční materiály. Jsou jimi zejména nerez ocel, hliník a jeho slitiny, odolné plastické hmoty i dobře známá měd. Je pravda, že pořizovací cena hromosvodu zhotoveného z těchto materiálů je o něco vyšší než u pozinkované oceli, ale tato nevýhoda je bezesporu vyvážena téměř bezúdržbovým provozem a několikanásobnou životností. Mimo jiné použití trvanlivých materiálů zabrání nepřímo i následným škodám (poškození střešního pláště apod.), které vznikají při výměnách zkorodovaných částí pozinkovaných hromosvodů a jejich nátěrech v rámci údržby. Kromě vyšší životnosti přináší použití námi dodávaných materiálů i výraznou úsporu času potřebného na montáž a spolu s dokonalým řešením kotvicích technik i minimální zatížení chráněné stavby, at již po mechanické či estetické stránce.

AKTIVNÍ HROMOSVODY (BLESKOSVODY)

Opravy, montáže a revize

Při ochraně objektů s rozsáhlou členitou střechou nebo u památkově chráněných staveb vyvstává problém instalace velkého množství vodičů a svodů. V některých případech nelze použít svodů skrytých a ani ochranné prostory jímacích tyčí nejsou schopné pokrýt požadovanou oblast. Z tohoto důvodu byl francouzskou firmou INDELEC parattonneres vyvinut ve spolupráci se špičkovými odborníky jímač se včasnou emisí výboje P. D. A. PREVECTRON 2. Princip jeho činnosti spočívá v předstihu, se kterým reaguje na přítomnost sestupné větve bleskového výboje. Elektronické zařízení ukryté uvnitř hlavice emituje na horních elektrodách těsně před samotným úderem blesku sérii pulsů, která ionizuje okolí hrotu středové jímací tyče. Tato ionizace způsobí emisi vstřícného trsového výboje a po jeho spojení se sestupnou větví i samotný úder blesku s předstihem oproti Franklinově jímací tyči 25 – 60 ms. Tento efekt má za následek mnohonásobně větší ochranný prostor. Stanovením velikosti ochranného prostoru jímačů se včasnou emisí výboje se podrobně zabývá francouzská norma NF C 17 102. Kromě toho obsahuje i podmínky pro montáže, revize i testování jednotlivých druhů jímačů P.D.A. např. PULSAR a podobně. Napájení elektronické části jímače PREVECTRON 2 zajištují nasáváním náboje z elektrického pole bouřky dolní elektrody.

REVIZE

Vypracování revizní zprávy revizním technikem.
Zdarma výjezd a posouzení stávajícího hromosvodu, zpracování posudku a doporučení na odstranění závad včetně návrhu na nejefektivnější ochranu před bleskem a přepětím.

Rychlý kontakt
+420 315 696 188
zenithpro@zenithpro.cz
ul. Všetatská 37/13 Čečelice odkaz
Aktuality

17. 6. 2015 proběhla změna sídla společnosti na:

ZENITH PRO, spol. s r.o.
Všetatská 37/13
277 32 Čečelice

Aktuality
1.7.2013 Bylo zrušeno středisko 03 Most a veškeré aktivity tohoto střediska včetně strojního a technologického zázemí byly přesunuty do střediska 01 Čečelice.
Aktuality
29. 1. 2013 Byl proveden dohledový audit firmou TAYLLOR & COX s.r.o.  
  • ISO 9001:2008 systém managementu kvality
  • ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu
  • OHSAS 18001:2007 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Aktuality
11. 1. 2012 Byl proveden dohledový audit firmou TAYLLOR & COX s.r.o.  
  • ISO 9001:2008 systém managementu kvality
  • ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu
  • OHSAS 18001:2007 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Aktuality
11. 1. 2011 ZENITH PRO s.r.o. byla certifikována společností TAYLLOR & COX a splňuje veškeré normy a požadavky:
  • ISO 9001:2008 systém managementu kvality
  • ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu
  • OHSAS 18001:2007 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Aktuality
30. 11. 2010 Z důvodů ukončení výrobní činnosti společnosti HARTMANN-RICO a.s., odštěpného závodu v Mostě bylo přestěhováno středisko společnosti ZENITH PRO s.r.o. do prostor bývalé porcelánky (ul. Kostelní, Most).
Aktuality
29.07.2009 Společnost nabízí uvolněnou kapacitu výrobního střediska Most (strojní a stavební zámečnická výroba).
Aktuality
20.07.2009 Byl proveden dozorový audit dle ISO 9001:2001.
Aktuality
29.07.2008 Na základě kladného výsledku certifikačního auditu se stala naše společnost držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.